ویژگی های یک رسانه خوب
1395/11/17

ویژگی های یک رسانه خوب این است که پلی واسط بین عرضه و تقاضا قرار گیرد.

کارایی و اثربخشی این پل واسط زمانی اثبات می شود که قابلیت اعتماد و اتکاء برای مخاطبین داشته باشد یعنی اینکه تامین کننده

به اطمینان خاطر از انتخاب درست رسانه در جهت پاسخ گویی به نیازها و خواسته های مخاطبین رسیده باشد. از طرف دیگر

 مخاطب با انتخاب درست رسانه به پاسخ متناسب با نیاز و خواسته های خود رسیده باشد.

مخاطبین واقعی همان مصرف کنندگان محتوا ،مشتریان واقعی و حتی مشتریان بالقوه هستند. مشتریان بالقوه همان گروه علاقه مند به

محصولات و خدمات ما هستند که هنوز از ما خدماتی را دریافت نکرده اند.

بازاریابی خوب در گرو انتخاب پیام بازاریابی در راستای نیازسنجی و برآورده سازی نیاز می باشد که در بستر رسانه مناسب شکل

می گیرد.

انتخاب این پیام بازاریابی بستگی به دانش موجود در مشتریان بالفعل و پایش این پیام در مشتریان بالقوه است.


مرجع :

گروه علمی مبتکران کسب و کار آسیا نیک


Copyright © 2017 ASIANICK Co. All Rights Reserved | Designed & powered by grandsiteco.com