افتتاح مرکز نوآوری برج آزادی
1396/7/6

با ابتکار مدیریتی مجموعه فرهنگی بنیاد رودکی و همت مدیرمحترم برج آزادی تهران و مشارکت مبتکران کسب و کارآسیانیک از ابتدای مهر ماه 1396 مرکز نوآوری برج آزادی تهران افتتاح گردید که بدینوسیله از کلیه علاقمندان و صاحبان ایده در حوزه های کسب و کاری مرتبط با امور گردشگری با رویکرد هم اندیشی و شناسائی فرصتهای  توسعه امور فرهنگی ، دعوت بعمل می آید . 

 Copyright © 2017 ASIANICK Co. All Rights Reserved | Designed & powered by grandsiteco.com